DeepArt.io

Sinir ağları sanat dünyasına yabancı değildir. Bu ağlar Ralf Baeker’s, Rechnender Raum (Computing Space) (1) ve SymbioticA’s MEART – Yarı-Living Artist gibi eserlerde kullanılır. (2.) Sinir ağları aslında problem çözme söz konusu olduğunda insan beynini taklit eden programlardır. Başka bir deyişle, hatalarından ders alan bir sistem veya ağdır. Leon Gatys, Alexander Ecker ve Matthias Bethge […]