Search
Generic filters

Photon Voice

Brixey, işbirliğine dayalı bu projesini gün ışığının enerji potansiyelini göstermek amacıyla yaptı. Mojave çölünde sıcak, açık bir günde bir dansçı kollarını açar ve döner, sonra yerden kum alıp açmak için eğilir. Arkasında, kare şeklinde dizilmiş dört ayna ve benzer bir set, artı altıgen biçiminde düzenlenmiş on dokuz küçük ayna vardır. Onündeki grafit parçalarıyla dolu bir vakum kap, büyükçe bir büyütecin arkasına yerleştirilmiştir. Aynalar öyle odaklanmıştır ki, vakum kap, mercekler aracılığıyla, parçaları yükseltip hareket ettirmek suretiyle, onlardan çıkan güneş enerjisini keser. Dansçı ara ara, akışına mani olarak ışık huzmesinden geçtiğinde, parçalar düşer, ışık kesilmediğinde, birlik halinde dans ederek yeniden yükselir. pv1-1.1.jpg

Brixey’in gözde sanatçısı Albert Einstein’dır –fikirleriyle sanatçıları etkilemiş ve insanların gerçekliği algılama biçimini değiştirmiş bir adam. Brixey’e göre, sanatçılar onun projelerine bakıp onlarda bilimi görürken, bilimciler gülmekte ve onu sanat olarak görmektedirler.

pv2.jpg

Performans esnasinda vericinin detayli goruntusu 

pv3.jpg

vakumlu kapta, karbon parçacıklarının havada yüzmesine ve anlık hareketli heykelcikler olarak biçimlenmesine  sebep olan odaklanmış güneş ışığının 16mm filmi. Ses, imge ve danscının hareketi ile kodlanan ışık hüzmesi  heykelcikleri şekillendiriyor.

kaynak: http://www.dxarts.washington.edu/?who=brixey&project=photon