Search
Generic filters

Catso Red


 


37976_ca_object_representations_media_16


 


Birçok sanatçı ışıklı yansıtmayı ağırlıksız uzamlar yaratmak için kullanırken, bu çalışmada Turrell, katı bir form görünümü vermek üzere kırmızı ışığı bir köşeye özellikle köşegen biçimde yansıtmıştır. Ortaya çıkan sonuç, karanlık bir odada uzamda yüzen kırmızı bir küpü akla getirir –izleyicilerin gözleri alışana ve ışığın aslında duvarın içbükey hatlarından geldiğini anlayacak kadar yaklaşmalarına kadar.


 


Turrell Catso Red’i 1967 ”Cross-Corner Projections” serisinin bir parçası olarak rasarlamıştı iş 1994’de Mattress Factory’de kuruldu. İzleyici işe her bakışında onu yeniden kurar, yaklaşıpo bakarsını işi yeniden kurarsınız, uzaklaşırsını yeniden… İşin ilginç yanı bu yeniden kurulmalarda işin büyüsü bozulmaz. 


 


Hologramlar ya da sanal gerçeklik gibi bu küp de bir uzam yaratır ve her ne kadar turrell böylesi enstalasyonları optik yanılsamalar olarak adlandırmamayı tercih etse de, gerçekte var olmayan bir tözü düşündürür. Yine de burada, algı, kübün katı bir nesne, sonra düz bir yansıtma olduğunu görecek şekilde ileri geri değişebilmektedir.


 


Sanatçının bu dikotomiye duyduğu ilgi, California’da Pomona College’da başka bilimsel disiplinlerin yanı sıra algı psikolojisiyle ilgili ilk çalışmalarıyla bağlıdır. Catso, Red, Turrell’ın “Cross-Corner Projections” serisinin parçası olarak tasarladığı işlerden birisidir. Gruptaki diğer çalışmalar, ışık gerçekte derin bir durgunluğa yansıtıldığında düz bir uzam yanılsaması doğurmak suretiyle, algının sınırlarını daha da zorlamaktadır.

diğer resimler  ve eserleri için…