Hayvan, Sebze, Her Şeyin Mineralliği

Ken Feingold tarafından Hayvan, Sebze, Mineralness Her şeyin bir soğanlı nesne çevreleyen üç konuşan kafaları oluşan bir animatronik heykel. Her kafanın farklı bir “kişiliği” vardır ve kendileri ve merkezdeki nesne hakkında konuşmalar yaparlar. Eser 10 Eylül-23 Ekim 2004 tarihleri arasında Boston, Massachusetts Güzel Sanatlar Müzesi Okulu Grossman Galerisi’nde sergilendi[ 1]. Parçada, kafaların her üç çok […]