CYSP I

  Philips Corporation’ın mühendisleriyle birlikte çalışan Schöffer, robotbilim ve etkileşimli ortam alanlarını kinetik sanat ve konstrüktivizmle birleştiren CYSP 1’i (cybernetic spatiodynamic’in kısaltması) ve başka sibernetik çalışmaları yapmıştı. Robot- vari heykeller sabit bir kaideye oturtuluyor ve ses, ışık, renk ve hareketteki değişikliklere tepki veren sensörlerle tasarlanıyordu. Bunun sonucunda heykellerde, belirsizlik ilkesini ve ikinci dereceden sibernetiği (ki […]