Search
Generic filters

Genesis

 

genesis600.JPG

“İlahi yaratı, genetik mühendisliği ve ortam sorumluluğu üzerine yenilikçi bir meditasyon çalışması olan Eduardo Kac’ın Genesis’i, DNA’yla oynanmayla ilgili karmaşık etik sorunlar üzerine açık uçlu sorular ortaya atmaktadır. Çalışmanın merkezinde, Kac’ın Tevrat’taki Genesis’ten aldığı bir cümleyi Mors diline, sonra da Mors dilini DNA tabanlı çiftlere çevirerek yarattığı ‘sanatçı geni’nin tasarlanması yer alır. İnsanı doğal çevresi üzerinde ‘hakim’ kılan Genesis’ten bir metni kullanan sanatçı, insanların doğayı kendi biyo-teknik sanatı pratiği içinde manipüle etmekte kullandıkları gerekçeye başvurmuştur. Gen bakterinin içine sokulup bir galeri ortamına yerleştirilince, lokal ve uzaktaki izleyiciler gende mutasyonlar doğurabilecek bir ultraviyole ışını harekete geçirerek genlerle daha fazla oynayabilirler. Serginin sonunda Kac, değiştirilmiş olan geni tekrar Mors diline çevirmiş, sonra onu da, izleyici etkileşiminin sebep olduğu mutasyonların hem koli basilinin DNA kodunu hem de Genesis metnini nasıl değiştirdiğini göstermek üzere İncil dizelerine çevirmişti. Sonuç olarak bu dönüşümlerin, insanın İncil’le rasyonalize ederek doğayla oynamasının İncil’i değiştirmeyi, böylece bu tür müdahalelerinin dayanağını ortadan kaldırmayı akla getirdiği yorumu yapılabilir.” [1]

Daha fazla bilgi için: http://www.ekac.org/geninfo.html

[1] Shanken, Edward. Sanat ve Elektronik Medya, İstanbul: Akbank, 2012, sf. 158