Very Nervous System

[1]

“Bu çalışma, kullanıcının, hareketlerini takip eden ve onları sentetik sese dönüştüren yüksek

derece duyarlı ve dinamik bir arayüz kullanarak müzik yaratmasını sağlar. Çalışma bu kapsamıyla, kullanıcının teknolojiyi işler kılmak için kendisinin makine benzeri bir mantığa uyum

göstermesini talep etmekten ziyade, teknolojinin bilmenin ve dünyayla iletişim kurmanın daha

sezgisel ve fiziksel yollarına uymasından yanadır.

Very Nervous System’deki kameralar, ilk sensör-uzamlar için tipik olan küçük bir ‘siyah küp’ün sınırlarında çalışmaya bağlanmak yerine, geniş bir alanı kapsarlar ve insanın teknolojiyle etkileşiminde belirli bir yolu takip etmesi gerektiği yönündeki beklentileri boşa çıkararak, hem iç hem dış mekânlarda, hem özel hem kamusal bağlamlarda yerleştirilebilirler. Rokeby’ın yazdığı gibi: “Bilgisayar salt mantıki olduğundan, etkileşimin dili sezgisel olmaya yöneliktir. Bilgisayar sizi bedeninizden kopardığından, bedeniniz güçlü biçimde bağlı kalmalıdır. Bilgisayarın yaptıkları entegre devrelerin ufak oyun alanlarında meydana geldiğinden, bilgisayarla karşılaşma insan-ölçekli fiziksel mekânda gerçekleşmelidir.”

Very Nervous System, iki taraf birbirlerinin beklentilerine uyum gösterdikçe yapılan müziği değiştirerek, kullanıcı ile bilgisayar arasında sezgisel, fiziksel bir diyalog geliştirir. Bu kontrol akışkanlığı, herkesin eylemlerinin -maksatlı olsun olmasın çalışmayı ve ortamı etkilediği duygusunu doğuracaktır.” [2]

[1] http://www.youtube.com/watch?v=GALMmVZ49Pc

[2] Shanken, Edward. Sanat ve Elektronik Medya, İstanbul: Akbank, 2012, sf. 146

Very Nervous System

This video shows the interactive sound installations created by David Rokeby. About this sound installation David Rokbey said

The first major interactive work I created is called «Very Nervous
System» and was started in 1982. I use video cameras, image processors,
computers, synthesizers and a sound system to create a space in which
the movements of one’s body create sound and/or music. The computer as
a medium is strongly biased and so my impulse while using the computer
was to work solidly against these biases. Because the computer is
purely logical, the language of interaction should strive to be
intuitive. Because the computer removes you from your body, the body
should be strongly engaged. Because the computer’s activity takes place
on the microscopic scale of silicon wafers, the encounter with the
computer should take place in human-scaled physical space. And because
the computer is objective and disinterested, the experience should be
intimate.
The result is an interactive space in which the public uses their
bodies as the active element of the interface. Body movement is rich,
complex, and full of subtlety and ambiguity. Early computer art used
random number generators to provide variety and complexity. I replaced
the random number generator with the complexity of sentient human
response” [1]

[1] http://www.mediaartnet.org/works/very-nervous-system/