Light Mural for KLM

1.png

Kepes, hocası Laszlo Moholy-Nagy’nin doğa, sanat ve bilim arasında, özellikle de
görsel örüntüler konusunda kurulan paralelliklerden çok etkilenmesini onaylıyordu.

Bauhaus mirasına sadık kalarak, birçok kitabı, çalışmaları ve sanat eserlerinde yaptığı gibi sanat, bilim ve teknolojiyi birleştirmenin de güçlü savunucularındandı.1946’da MIT Fakültesine katılan Kepes, sanatta ışığın kullanılmasının ilk taraftarlarındandı ve 1970’de Smithsonian Institution’daki "Explorations" sergisi dahil olmak üzere onyıllar içerisinde görkemli ışıklı ortam enstalasyonları hazırlamıştı. 

Eleştirmen Jack Burnham, onun Boston’da Radio Shock için yaptığı ve dalgalar ve devreler şeklindeki neonlardan meydana gelen 1950 tarihli ışıklı muralını, “dönemin mutlaka görülmesi gereken, zengin bir hayal gücüne dayalı ticari sergileri”nden biri olarak nitelemişti.

Sanatçı 1959’da, New York city’de KLM’nin 5th Avenue’daki ofisi için, ışıklı şekil şablonlarının -Burnham’a göre- “geceleyin uçaktan görülen bir kent-uzamı şiiri”ne benzetilmeye çalışıldığı muazzam büyüklükte bir kinetik mural programlamıştı. Yine Burnham’a göre, “binlerce ufak ışık noktacığının üzerine, farklı tempolarda aydınlık veren renkli girift bezemeler bindiriliyordu”.

daha küçük boyutlu, boyalı metal paneller ve mineli duvarlardan sonra, 1959-1965 arasındadaha büyük boyutlu mozaik duvar resimleri, ışıklı duvarlar ve vitraylar tasarlayıp üretmeye başladı. Bu büyük ölçekli işleri arasında Programlanmış Işıklı Duvar Resmi (KLM ofisi New York) Kepes'in ışık çalışmalarının doruğudur.

"After smaller painted metal panels and enamel walls, between 1959 and 1965 he planned and produced a series of larger mosaic murals, stained glass windows, light walls, etc. Among these large-scale pieces of art, the Programmed Light Mural (KLM Office, New York) is certainly on the zenith of his light art."[2]

[1] Edward A. Shanken, Art and Electronic Media, p.58

[2]http://kepes.society.bme.hu/art-science/Zsuzsa_Bacso_-_Gyorgy_Kepes_Light_Art.pdf

Leave a Reply