Geleceğin Tanıkları: İslami Proje

İslami proje 1996’da halkla interaktif iletişim ile bir kurulum ve performans olarak başladı: hediyelik eşya satın alma, Futur hakkındaki görüşlerine ilişkin anket doldurma

DeepArt.io

Sinir ağları sanat dünyasına yabancı değildir. Bu ağlar Ralf Baeker’s, Rechnender Raum (Computing Space) (1) ve SymbioticA’s MEART – Yarı-Living Artist gibi eserlerde kullanılır. (2.) Sinir ağları aslında problem çözme söz konusu olduğunda insan beynini taklit eden programlardır. Başka bir deyişle, hatalarından ders alan bir sistem veya ağdır. Leon Gatys, Alexander Ecker ve Matthias Bethge […]

IOGraph

iograph2.jpgMousePath olarak da bilinen IOGraph, Rus yazılım geliştirici Anatoly Zenkov ve iş arkadaşı Andrey Shipilov tarafından geliştirilen çok platformlu bir uygulamadır. IOGraph kullanıcının bilgisayarına yüklenir ve ekranındaki fare hareketlerini kaydeder. Fare hareketlerini gösteren çizgileri ve farenin boşta beklediği konumları gösteren daireleri kullanarak alanı ayrıntılı bir şekilde planlar. Sonucu elde etmek için kullanıcı uygulamayı çalıştırır ve bir kaç saat boyunca bilgisayarını normal olarak kullanmaya devam eder. Sonuç, bu süre içerisinde kullanıcının faresinin geçirdiği tüm hareketleri gösteren bir değişken çizgiler ve çemberler ağıdır. Her ne kadar Zenkov ve Shipilov bu uygulamayı eğlencesine yaratmış olsalar da, ilginç bir mesajı da ortaya koyarlar.

Boston Public Gardens Demonstration

Boston Pulblic Gardens Demonstration’da havaalanı iniş spot ışıkları ve ses kanalları, onunla karşılaşanlar için hassas ama yine de merak uyandırıcı bir deneyim yaratacak şekilde, Boston’daki Public Gardens’da bir havuzun on beş inç altına yerleştirilmişti. Beklenmedik ve meydan okuyucu şekillerde yaygın olarak bilinen ticari teknolojilere yer veren Pulsa’nın çalışmaları, en sıradan teknolojiler için bile yeni ve heyecanlı perspektifler sunmaktadır. Ortak kurucu olduğu Patrick Clancy, geniş bir teknolojiler ve medyalar yelpazesiyle teknoloji, doğa ve kültür arasındaki ilişkiyi araştırmayı sürdürmüştür.

The Animal, Vegetable, Mineralness of Everything

installed_med72.jpg"Her biri bir hayvan, sebze ya da mineral aklına sahip üç otoportre, birbirleriyle şiddetin doğasını tartışır ve korkularını -genel olarak da birbirlerinden duydukları korkuları- ele alırlar. Ayrıca, kendilerinden önceki ‘o şey’i merak ederler ve biz, gerçekte neler olup bittiğini anlama çabası içinde, onların kendi iç dünyalarını ona nasıl yansıttıklarını dinleriz. Onlar da birbirlerini duyarlarken, hiçbir şey fikirlerine nüfuz ediyormuş ya da onları etkiliyormuş gibi görünmez: Hangi konuyu tartışıyor olurlarsa olsunlar, nihayetinde kendi ilgilerine ve sabit fikirlerine geri dönerler. Bu çalışma bir ‘sinemasal heykel’dir. Diyaloglar önceden kaydedilmemiştir ve birilerinin onu ziyaret ettiği her seferinde, bir bilgisayar programınca gerçek zamanda yaratılmış olarak farklı olur. Bu figürlerin yaptıkları konuşmalar ne tamamen senaryodur ne de gelişigüzel; bilakis, yazılımla onların her birine bir ‘kişilik’, bir lugat, çağrışım alışkanlıkları, takıntılar ve bir film sahnesindelermiş de rollerini tekrar tekrar fakat hep değiştirerek prova ediyorlarmış gibi davranmalarını sağlayan başka kişilik özellikleri yüklenmiştir.” – Ken Feingold

Robot Chair

[video src=http://www.youtube.com/watch?v=Pxq2chA5AT8 align: left height: 220] "Bu çalışma, izleyicilerin bir alanın ortasına konmuş bir sandalyeyi gözlemeleriyle başlar. Aniden sandalye yüksek bir çatırtıyla parçalanır ve izleyiciler sandalyenin bacakları, oturma yeri ve arkası döşemeye saçılırken dehşet içinde kalırlar. Anlaşılan çok yanlış bir şey yapılmıştır. Anlamlı bir duraksamanın ardından tek tek parçalar hareket etmeye, birbirlerine takılmaya başlarlar ve sandalye kopmuş parçalarını yeniden toplamaya koyulur. Robotic Chair, sanki bir çocuk izleniyor ve onun yapacağı, fakat kendi başına öğrenmesi gerektiği için kendisine yardım etmenin de mümkün olmadığı hatalar önceden görülüyormuş gibi, izleyiciden önemli bir empati göstermesini beklemektedir. Sistem hata yaptığında gerilim yükselir, sonra da hataların nasıl düzeltileceği, kendi kendini onarma süreci ilerledikçe bir sonraki görevle nasıl başa çıkılacağı yavaş yavaş görülür. Sistemin başarılı olacağı inancı ile bu görünüşte başarılması imkânsız -üstelik hem çok sıkıcı hem de metaforik bakımdan genel nitelikli olan- görevin nasılsa yerine getirilemeyeceği düşüncesi arasında hassas bir denge kurulmuştur.

Snows

"Performans sanatı ve deneysel sinemanın öncülerinden biri sayılan Carolee Schneemann'ın multimedya interaktif ortam ve performans çalışması "Snows", 1967’de New York’ta Martinique theater’da gösterilmişti. Karmaşık ve çok yönlü enstalasyon/sahnede renkli ışık panelleri, film, kolaj, asılmış renkli su torbaları, ‘kar’ kaplı dallar, ip, folyo ve köpük bulunuyordu. İzleyici, E.A.T.’nin düzenlediği ve oturma yerlerine kurulmuş bir elektronik açıp kapama sistemiyle, performansın […]

Le Messager

[video src=http://image.auditive.free.fr/IA-movies/Messager&Alex.mov]

Aaron

  [1] Tarihte en uzun süre geliştirilen bilgisayar programlarından biri olan AARON, yapay zekâlı sanatçı, Harold Cohen’in 1970’lerin sonlarından itibaren sürekli uğraştığı bir projesiydi. Bir dizi çizginin sanatın niteliğini nasıl etkilediği yönündeki araştırmalarından yola çıkan Cohen, dünyanın her tarafında galeriler ve müzelerde gösterilmeye değer sanatı ortaya koyabilecek bir program yaratmaya koyulmuştu. AARON’un sanatsal kapasitesini yaratıp geliştirmek suretiyle, insanın çizim […]

Vectorial Elevation: Relational Architecture 4

vectorialelevation_mexico_06.jpgRafael Lozano-Hemmer's>Rafael Lozano-Hemmer's Vectorial Elevation is "an interactive art project originally designed to celebrate the arrival of the year 2000 in Mexico City’s Zócalo Square. The website www.alzado.net enabled any Internet user to design light sculptures over the city’s historic centre, with eighteen searchlights positioned around the square. These searchlights, whose powerful beams could be seen within a 15 kilometers radius, were controlled by an online 3D simulation program and visualised by digital cameras. A personalised webpage was produced for every participant with images of their design and information such as their name, dedication, place of access and comments. These web pages were completely uncensored, allowing participants to leave a wide variety of messages, including love poems, football scores, Zapatista slogans and twenty-seven marriage proposals. In Mexico, the project attracted 800,000 participants from 89 countries over the course of its two-week duration."[1]

Photon Voice

Brixey, işbirliğine dayalı bu projesini gün ışığının enerji potansiyelini göstermek amacıyla yaptı. Mojave çölünde sıcak, açık bir günde bir dansçı kollarını açar ve döner, sonra yerden kum alıp açmak için eğilir. Arkasında, kare şeklinde dizilmiş dört ayna ve benzer bir set, artı altıgen biçiminde düzenlenmiş on dokuz küçük ayna vardır. Onündeki grafit parçalarıyla dolu bir […]

Video Flag Y

"Video Flag is an important example of Paik's more recent work composed of a series of sculptural television constructions or walls of TVs.

Vladimir BONACIC G.F.E.

"One of the most interesting aspects of this work [in Galois fields] is the demonstration of the different visual appearance of the patterns resulting from the polynomials that had not been noted b

Electronic Peristyle

medium_Seawright%20Electronic%20PeristylThis interactive art installation or “reactive environment,” to use the artist’s term, was first shown at the William Nelson Rockhill Gallery of Art in Kansas City as part of the Magic Theater exhibition in 1968.  Developed with the assistance of Robert Moog, the pioneering inventor of electronic musical instruments, Electronic Peristyle employs digital circuits to control a sound synthesizer, fans, and lights.  Twelve electronic columns surround a transparent globe set on a cylindrical base.  Light beams emitted from the base, like spokes on a wheel, strike sensors on the columns.  By breaking the beams, the participator alters the sound, light patterns, and wind effects.

Nirvana

Nirvana Mariko Mori 1996-1997 Cam paneller, akrilik,fiber optik kablo, video  [1] Japonya’da doğup öğrenimini Londra ve New York’ta tamamlayan Mori, multimedya enstalasyonlarında geleceğe dair tuhaf ütopyacı bakışlar ortaya koymakta Doğu ve Batı felsefelerini harmanlayan bir sanatçıdır. Onun resimleri doğal manzaralarla elektronik manipülasyonları, yarının teknolojisiyle zamana bağlı olmayan tinsel imgeleri birleştirir. Nirvana’yı oluşturan dört cam-panelli fotoğrafta, mistik varlıklar ve […]

Catso Red

    Birçok sanatçı ışıklı yansıtmayı ağırlıksız uzamlar yaratmak için kullanırken, bu çalışmada Turrell, katı bir form görünümü vermek üzere kırmızı ışığı bir köşeye özellikle köşegen biçimde yansıtmıştır. Ortaya çıkan sonuç, karanlık bir odada uzamda yüzen kırmızı bir küpü akla getirir –izleyicilerin gözleri alışana ve ışığın aslında […]

Opus 161

[video src=http://www.youtube.com/watch?v=apAjWdV8rG0]

Turn your speakers off and hear with your eyes!

Virtual Mirror- Rain

[video src=http://vimeo.com/10002754 align:right height:220]

Artist Tao Sambolec's expanded conception of art emphasizes tactility, embodied experience, affect and perception in space, often involving displacements that heighten our sensory awareness. In this respect, his work finds good company with pioneering contemporary artists from Duchamp to Eliasson. A case in point is Virtual Mirror – Rain, which received Honorable Mention at Prix Ars Electronica. The artist has somehow managed to achieve what might at first seem impossible: rain falling from the skies outside the gallery triggers an equivalent amount of rain "falling up" inside the gallery!