Genesis

  “İlahi yaratı, genetik mühendisliği ve ortam sorumluluğu üzerine yenilikçi bir meditasyon çalışması olan Eduardo Kac’ın Genesis’i, DNA’yla oynanmayla ilgili karmaşık etik sorunlar üzerine açık uçlu sorular ortaya atmaktadır. Çalışmanın merkezinde, Kac’ın Tevrat’taki Genesis’ten aldığı bir cümleyi Mors diline, sonra da Mors dilini DNA tabanlı çiftlere çevirerek yarattığı ‘sanatçı geni’nin tasarlanması yer alır. İnsanı doğal çevresi üzerinde […]