Photon Voice

Brixey, işbirliğine dayalı bu projesini gün ışığının enerji potansiyelini göstermek amacıyla yaptı. Mojave çölünde sıcak, açık bir günde bir dansçı kollarını açar ve döner, sonra yerden kum alıp açmak için eğilir. Arkasında, kare şeklinde dizilmiş dört ayna ve benzer bir set, artı altıgen biçiminde düzenlenmiş on dokuz küçük ayna vardır. Onündeki grafit parçalarıyla dolu bir […]

Video Flag Y

"Video Flag is an important example of Paik's more recent work composed of a series of sculptural television constructions or walls of TVs.

Okyanus

Yoichiro KAWAGUCHI Ocean  [2] Kawaguchi’nin çalışması, bilgisayarlarla ilk çalışmaya başladığı 1975’te teorileştirmeye koyulduğu ‘büyüme modeli’ne dayanır. Sanatçı kendi yaklaşımını, “zengin hayal gücüne bir biçim vermek ya da karmaşık hayat formlarının formatif algoritmalarını geliştirmek üzere kendi kendini düzenleyen bir yöntem” şeklinde tanımlamaktadır. Büyüme modeli, sanatsal formu oluşturmak için bir başlangıç noktası olarak soyutlanıp kodlanan dinamik […]