Image

r/place

o4oku48qk9py.pngr/place (pronounced "ar slash place" or simply just "place") is a collaborative art project created by the community of the website Reddit.com in April of 2017. r/place was a grid of one million pixels (1000×1000) that was initially completely white. Anyone with a reddit account could visit http://www.reddit.com/r/place between the first and third of April of 2017. Once there, users could pick a color, and place a single pixel of the chosen color anywhere on the grid, including pixels that other users had already filled in. Users were allowed to place additional pixels five to twenty minutes after each pixel they placed. The page still exists, however users can no longer participate in the project and instead the subreddit is now dedicated to people simply talking about r/place.

$8,793 Worth of [Digital] Art

merkske_waelder_worth01.jpgIn art critic Pau Waelder's ebook, titled $8,793 Worth of [Digital] Art, he pairs each of the 159 images of works of art lifted directly from the online art marketplace S[edition]'s storefront with either an authentic or unauthentic "certificate of authenticity," which is intended to only be given upon the official purchase of each copy of an art piece by an individual.  However, a simple flaw in the website presentation allowed Waelder to reproduce the certificate – a blank example copy for each art piece is shown on the website proper, which Waelder copied and used to forge some of the certificates in his collection while the rest he officially purchased.  These copies are indistinguishable from the real deal, forcing the reader to distrust what they see on the page as fact – an obvious metaphor for what debatably constitutes as "owning an official piece of art" in the contemporary digital landscape.

Indeed, if one were to compare this certificate with any featured on S[edition]'s website, can any difference be found? (Save for the art and artists' names, of course.)

Roomba Paintings

Roombas, or iRobots, have cleaned our carpets and floors since the 1990s [1] and have been an excellent innovation toward better vacuums ever since. In 2006, sculptor Bobby Zokaites saw more than just a better vacuum, he saw a potential tool to create art. What do you get when you take the vacuum out of the Roomba and add a paintbrush? Roomba Paintings!

Polarseeds

THE POLARSEEDS PROJECT: COMMUNICATING GREENLAND MELTING THROUGH VISUALIZATION AND SONIFICATION.  Marco Tedesco, associate professor of earth and atmospheric sciences at the City College of New York, noted the beauty of climate science, such as flooding, cloud structure, and melting ice. To make climate science more attractive, he and his colleagues have jointly developed a research project called "Polarseeds" to present the diverse art of climate science through visual arts, music, and games.

CAPSID

[video src=https://www.youtube.com/watch?v=l8IhFWiri5o]London-based artist John Walter spent three years studying with Greg Towers at UCL to better understand the interactions between a virus and its host, specifically HIV-1 and the effect of AIDS on the human body's immune system. His meticulous research is shown in his new multimedia project CAPSID, featuring a short film titled A Virus Walks Into a Bar, which pulls the "bar" motif of British soap operas to present an analogous tale of how HIV enters human cells and destroys them from within. Through this film – as well as paintings and installations – Walter's work not only uncovers new ways of expressing how HIV behaves, but presents his findings in a way that the non-scientifically-inclined can understand.

IOGraph

iograph2.jpgMousePath olarak da bilinen IOGraph, Rus yazılım geliştirici Anatoly Zenkov ve iş arkadaşı Andrey Shipilov tarafından geliştirilen çok platformlu bir uygulamadır. IOGraph kullanıcının bilgisayarına yüklenir ve ekranındaki fare hareketlerini kaydeder. Fare hareketlerini gösteren çizgileri ve farenin boşta beklediği konumları gösteren daireleri kullanarak alanı ayrıntılı bir şekilde planlar. Sonucu elde etmek için kullanıcı uygulamayı çalıştırır ve bir kaç saat boyunca bilgisayarını normal olarak kullanmaya devam eder. Sonuç, bu süre içerisinde kullanıcının faresinin geçirdiği tüm hareketleri gösteren bir değişken çizgiler ve çemberler ağıdır. Her ne kadar Zenkov ve Shipilov bu uygulamayı eğlencesine yaratmış olsalar da, ilginç bir mesajı da ortaya koyarlar.

Boston Public Gardens Demonstration

Boston Pulblic Gardens Demonstration’da havaalanı iniş spot ışıkları ve ses kanalları, onunla karşılaşanlar için hassas ama yine de merak uyandırıcı bir deneyim yaratacak şekilde, Boston’daki Public Gardens’da bir havuzun on beş inç altına yerleştirilmişti. Beklenmedik ve meydan okuyucu şekillerde yaygın olarak bilinen ticari teknolojilere yer veren Pulsa’nın çalışmaları, en sıradan teknolojiler için bile yeni ve heyecanlı perspektifler sunmaktadır. Ortak kurucu olduğu Patrick Clancy, geniş bir teknolojiler ve medyalar yelpazesiyle teknoloji, doğa ve kültür arasındaki ilişkiyi araştırmayı sürdürmüştür.

The Animal, Vegetable, Mineralness of Everything

installed_med72.jpg"Her biri bir hayvan, sebze ya da mineral aklına sahip üç otoportre, birbirleriyle şiddetin doğasını tartışır ve korkularını -genel olarak da birbirlerinden duydukları korkuları- ele alırlar. Ayrıca, kendilerinden önceki ‘o şey’i merak ederler ve biz, gerçekte neler olup bittiğini anlama çabası içinde, onların kendi iç dünyalarını ona nasıl yansıttıklarını dinleriz. Onlar da birbirlerini duyarlarken, hiçbir şey fikirlerine nüfuz ediyormuş ya da onları etkiliyormuş gibi görünmez: Hangi konuyu tartışıyor olurlarsa olsunlar, nihayetinde kendi ilgilerine ve sabit fikirlerine geri dönerler. Bu çalışma bir ‘sinemasal heykel’dir. Diyaloglar önceden kaydedilmemiştir ve birilerinin onu ziyaret ettiği her seferinde, bir bilgisayar programınca gerçek zamanda yaratılmış olarak farklı olur. Bu figürlerin yaptıkları konuşmalar ne tamamen senaryodur ne de gelişigüzel; bilakis, yazılımla onların her birine bir ‘kişilik’, bir lugat, çağrışım alışkanlıkları, takıntılar ve bir film sahnesindelermiş de rollerini tekrar tekrar fakat hep değiştirerek prova ediyorlarmış gibi davranmalarını sağlayan başka kişilik özellikleri yüklenmiştir.” – Ken Feingold

Robot Chair

[video src=http://www.youtube.com/watch?v=Pxq2chA5AT8 align: left height: 220] "Bu çalışma, izleyicilerin bir alanın ortasına konmuş bir sandalyeyi gözlemeleriyle başlar. Aniden sandalye yüksek bir çatırtıyla parçalanır ve izleyiciler sandalyenin bacakları, oturma yeri ve arkası döşemeye saçılırken dehşet içinde kalırlar. Anlaşılan çok yanlış bir şey yapılmıştır. Anlamlı bir duraksamanın ardından tek tek parçalar hareket etmeye, birbirlerine takılmaya başlarlar ve sandalye kopmuş parçalarını yeniden toplamaya koyulur. Robotic Chair, sanki bir çocuk izleniyor ve onun yapacağı, fakat kendi başına öğrenmesi gerektiği için kendisine yardım etmenin de mümkün olmadığı hatalar önceden görülüyormuş gibi, izleyiciden önemli bir empati göstermesini beklemektedir. Sistem hata yaptığında gerilim yükselir, sonra da hataların nasıl düzeltileceği, kendi kendini onarma süreci ilerledikçe bir sonraki görevle nasıl başa çıkılacağı yavaş yavaş görülür. Sistemin başarılı olacağı inancı ile bu görünüşte başarılması imkânsız -üstelik hem çok sıkıcı hem de metaforik bakımdan genel nitelikli olan- görevin nasılsa yerine getirilemeyeceği düşüncesi arasında hassas bir denge kurulmuştur.

Snows

"Performans sanatı ve deneysel sinemanın öncülerinden biri sayılan Carolee Schneemann'ın multimedya interaktif ortam ve performans çalışması "Snows", 1967’de New York’ta Martinique theater’da gösterilmişti. Karmaşık ve çok… Read More »Snows

Le Messager

[video src=http://image.auditive.free.fr/IA-movies/Messager&Alex.mov]

Aaron

  [1] Tarihte en uzun süre geliştirilen bilgisayar programlarından biri olan AARON, yapay zekâlı sanatçı, Harold Cohen’in 1970’lerin sonlarından itibaren sürekli uğraştığı bir projesiydi. Bir dizi çizginin… Read More »Aaron

Vectorial Elevation: Relational Architecture 4

vectorialelevation_mexico_06.jpgRafael Lozano-Hemmer's>Rafael Lozano-Hemmer's Vectorial Elevation is "an interactive art project originally designed to celebrate the arrival of the year 2000 in Mexico City’s Zócalo Square. The website www.alzado.net enabled any Internet user to design light sculptures over the city’s historic centre, with eighteen searchlights positioned around the square. These searchlights, whose powerful beams could be seen within a 15 kilometers radius, were controlled by an online 3D simulation program and visualised by digital cameras. A personalised webpage was produced for every participant with images of their design and information such as their name, dedication, place of access and comments. These web pages were completely uncensored, allowing participants to leave a wide variety of messages, including love poems, football scores, Zapatista slogans and twenty-seven marriage proposals. In Mexico, the project attracted 800,000 participants from 89 countries over the course of its two-week duration."[1]

Photon Voice

Brixey, işbirliğine dayalı bu projesini gün ışığının enerji potansiyelini göstermek amacıyla yaptı. Mojave çölünde sıcak, açık bir günde bir dansçı kollarını açar ve döner, sonra… Read More »Photon Voice

Video Flag Y

"Video Flag is an important example of Paik's more recent work composed of a series of sculptural television constructions or walls of TVs.

Vladimir BONACIC G.F.E.

"One of the most interesting aspects of this work [in Galois fields] is the demonstration of the different visual appearance of the patterns resulting from the polynomials that had not been noted b

Electronic Peristyle

medium_Seawright%20Electronic%20PeristylThis interactive art installation or “reactive environment,” to use the artist’s term, was first shown at the William Nelson Rockhill Gallery of Art in Kansas City as part of the Magic Theater exhibition in 1968.  Developed with the assistance of Robert Moog, the pioneering inventor of electronic musical instruments, Electronic Peristyle employs digital circuits to control a sound synthesizer, fans, and lights.  Twelve electronic columns surround a transparent globe set on a cylindrical base.  Light beams emitted from the base, like spokes on a wheel, strike sensors on the columns.  By breaking the beams, the participator alters the sound, light patterns, and wind effects.

Nirvana

Nirvana Mariko Mori 1996-1997 Cam paneller, akrilik,fiber optik kablo, video  [1] Japonya’da doğup öğrenimini Londra ve New York’ta tamamlayan Mori, multimedya enstalasyonlarında geleceğe dair tuhaf ütopyacı… Read More »Nirvana

Catso Red

    Birçok sanatçı ışıklı yansıtmayı ağırlıksız uzamlar yaratmak için kullanırken, bu çalışmada Turrell, katı bir form… Read More »Catso Red

Opus 161

[video src=http://www.youtube.com/watch?v=apAjWdV8rG0]

Turn your speakers off and hear with your eyes!

Virtual Mirror- Rain

[video src=http://vimeo.com/10002754 align:right height:220]

Artist Tao Sambolec's expanded conception of art emphasizes tactility, embodied experience, affect and perception in space, often involving displacements that heighten our sensory awareness. In this respect, his work finds good company with pioneering contemporary artists from Duchamp to Eliasson. A case in point is Virtual Mirror – Rain, which received Honorable Mention at Prix Ars Electronica. The artist has somehow managed to achieve what might at first seem impossible: rain falling from the skies outside the gallery triggers an equivalent amount of rain "falling up" inside the gallery!

The Sheep Market

[video src=http://www.youtube.com/watch?v=3Mmb5aSscck] The Sheep Market es una obra de arte basada en Web que utiliza el sistema ‘Amazon Mechanical Turk “(MTurk) para involucrar miles de trabajadores en la creación de una base de datos masiva de dibujos. Aaron Koblin’s The Sheep Market is a web-based artwork that uses the ‘Amazon Mechanical Turk’ system to get thousands of workers involved in the creation of a massive database of drawings. La inspiración de Koblin para ‘The Sheep Market’ era tratar de explotar la creatividad humana, y al mismo tiempo arrojar luz sobre el papel insignificante que cada trabajador desempeña como parte de grupo. Pero Koblin era sobre todo curioso de cómo los trabajadores responderían a su tarea absurda: “Cuando vi la primera oveja venir a través del sistema, supe que había tomado la decisión correcta. Como yo esperaba cada oveja refleja verdaderamente el individuo y la humanidad detrás de él”.

77 Million Paintings

[video src=http://www.youtube.com/watch?v=biKfLio3rWU height:210 align:left] En 2009, Brian Eno – inventor de la música, productor discográfico y artista visual reconocido – fue invitado a Sydney para curar un proyecto llamado Luminoso, parte de Vivid Sydney, una fiesta pública única para “transformar la ciudad en un lienzo viviente espectacular de la música y la luz en y alrededor de la Sydney Opera House, The Rocks, Circular Quay y City Centre “. La belleza de la fiesta no sólo reside en la variedad de diferentes obras de arte y performances exhibidas durante el curso de Luminoso, sino también, de acuerdo con Eno, en el denominador común de los artistas combinados: la incapacidad de colocarlos en una categoría obvio. Afirmó que “[l] son personas que trabajan en los nuevos territorios, los lugares en el medio, los lugares apartados en los bordes. […] Algunos de ellos toman formas viejas y se infunden nueva vida, y se hacen nuevos otra vez, y otros inventan formas de arte que antes no existían”.

Virtual Mirror – Rain

[video src=http://vimeo.com/10002754 align:right height:220]La concepción ampliada del artista Tao Sambolec destaca la tactilidad, la experiencia encarnada, el afecto y la percepción en el espacio, cuales a menudo involucra desplazamientos que elevan nuestra conciencia sensorial. En este sentido, su trabajo se encuentra buena compañía con artistas pioneros contemporáneos de Marcel Duchamp a Olafur Eliasson. Un ejemplo es su notable instalación Virtual Mirror – Rain , que recibió Honorable Mention en 2010 en Prix Ars Electronica, el concurso internacional más importante para el arte multimedia.

Mechanical Parts

[video src=http://vimeo.com/78771257 align: right height: 220] Mechanical Parts is a series of illustrations drawn by a robot programmed by artist Matthias Dörfelt. His machine, named ‘Robo Fabers,’ rolls across the paper and creates drawings autonomously, while adhering to a set of… interesting guidelines Dörfelt programmed it with. As he told Gizmodo, “basically [Robo Fabers] is doodling connectors—think of it as robot genitalia—as a first step of planing reproduction.” The machine randomly arranges various permutations of components as specified by Dörfelt. Most noticeably, shapes clearly resembling hairy and shorn testicles, phalluses, sperm, holes, and eggs are are visible in the drawings pictured above.

Hello World! Or: How I Learned to Stop Listening and Love the Noise

Hello World! is a large-scale audio visual installation comprised of thousands of unique video diaries gathered from the internet. The project is a meditation on the contemporary plight of democratic, participative media and the fundamental human desire to be heard. Hello World is the first program that is traditionally taught in any programming language, and How I Learned to Stop Listening and Love the Noise references the Stanley Kubrick film Dr. Strangelove.   The installation tries to capture the vast archive of one-person narratives that exist on the Internet and emphasize them as a collective whole rather than as individuals.