GMO

Genesis

  “İlahi yaratı, genetik mühendisliği ve ortam sorumluluğu üzerine yenilikçi bir meditasyon çalışması olan Eduardo Kac’ın Genesis’i, DNA’yla oynanmayla ilgili karmaşık etik sorunlar üzerine açık… Read More »Genesis

Genesis

This article is a STUB please make edits and adjustments as suggested on Wikipedia to make it more robust.  Thanks!   “Genesis”… Read More »Genesis