artificial intelligence

Conway’s Game of Life, sunSurgeAutomata, and the Conway Quartet

Gospers_glider_gun.gifConway's Game of Life is a cellular automaton (a model that attempts to replicate the behavior of living cells) developed by British mathematician John Horton Conway in 1970. It takes the form of a grid with pixels that can either be in two states, on or off, or alive and dead since this is supposed to a model replicating the behavior of biological cells. Some artists have taken cellular automata (either Conway's Game of Life or similar ones) and used them to create new pieces, such as Dupuis' Conway Quartet and Scaletti's sunSurgeAutomata.

The Animal, Vegetable, Mineralness of Everything

installed_med72.jpg"Her biri bir hayvan, sebze ya da mineral aklına sahip üç otoportre, birbirleriyle şiddetin doğasını tartışır ve korkularını -genel olarak da birbirlerinden duydukları korkuları- ele alırlar. Ayrıca, kendilerinden önceki ‘o şey’i merak ederler ve biz, gerçekte neler olup bittiğini anlama çabası içinde, onların kendi iç dünyalarını ona nasıl yansıttıklarını dinleriz. Onlar da birbirlerini duyarlarken, hiçbir şey fikirlerine nüfuz ediyormuş ya da onları etkiliyormuş gibi görünmez: Hangi konuyu tartışıyor olurlarsa olsunlar, nihayetinde kendi ilgilerine ve sabit fikirlerine geri dönerler. Bu çalışma bir ‘sinemasal heykel’dir. Diyaloglar önceden kaydedilmemiştir ve birilerinin onu ziyaret ettiği her seferinde, bir bilgisayar programınca gerçek zamanda yaratılmış olarak farklı olur. Bu figürlerin yaptıkları konuşmalar ne tamamen senaryodur ne de gelişigüzel; bilakis, yazılımla onların her birine bir ‘kişilik’, bir lugat, çağrışım alışkanlıkları, takıntılar ve bir film sahnesindelermiş de rollerini tekrar tekrar fakat hep değiştirerek prova ediyorlarmış gibi davranmalarını sağlayan başka kişilik özellikleri yüklenmiştir.” – Ken Feingold

Darwin (programming game)

  • by

“Tierra is a derivative of the computer programmers’ game Core War. And Core War was in part inspired by a game called Darwin.

If/Then

  • by

[video src=http://www.youtube.com/watch?v=qp5pZTYzwsc]