Eserin adını doğru biçimde yazarak girin ve sanatçının büyük harf kullanımını izleyin.

Üretim yılının ait olduğu on yılı seçin. Eğer çalışma on yıllara yayılmışsa başlangıç yılının ait olduğu on yılı seçin.

Art ve Elektronik Medya’dan en uygun Tematik Akım’ı seçin. Akım seçeneğinde Command/CTRL tuşunu basılı tutarak birden fazla akım seçebilirsiniz. Emin değilseniz, uyumlu görünen bir tanesini işaretleyin, editörler gerekirse düzeltir.

Başlığınızın (sanat eserinin değil) içereceği medyayı seçin. Medya seçeneğinde Command/CTRL tuşunu basılı tutarak birden fazla medya seçebilirsiniz.

Diğer kullanıcıların eseri bulmak için sitede kullanacağı anahtar sözcükleri seçin. Anahtar sözcükler veri-tabanının bütününde tutarlı olmalı ve sanat eserinin benzerleriyle paylaştığı temel kavramları belirtmelidir. Eğer bir anahtar sözcük yazmaya başlarsanız ve ekranda uygun görünen bir sözcük önerisi belirirse lütfen aklınızdakinin yerine ya da ona ek olarak bu önerilen sözcüğü kullanın. Bu düzeni izleyerek sanatçının adını girin: Ad1Soyad1, Ad2Soyad2, Ad3Soyad3.

Diğer bir deyişle, sanatçı adları virgül ile ayrılmalıdır. Soyadını önce yazMAyın. İsimlerin doğru yazıldığına emin olun. Veri giriş alanında otomatik tamamlanma işlevi mevcut, sanatçının adı büyük bit ihtimalle zaten listede mevcuttur. Mouse ya da klavye aracılığıyla listeden seçiminizi yapın.

Üretim yılını girin. Birden çok Yıla yayılan işler için bu düzenini izleyebilirsiniz: 1964-1981

Sayfa referansı

Sanat ve Elektronik Medya’da içerik ürettiğiniz sanat eserine referans veren, bu sanat eserine ilişkin fikirleri içeren ya da ilintili sanat eserleriyle ilgili içerik sunan sayfaları girin. Bilmiyorsanız boş bırakın.

Ek Bilgi

Bu eserin Sanat ve Elektronik Medya’da ya da Çevrimiçi Rehber’deki malzeme ile ilgili ekstra bilgileri girin. Örneğin, “bu çalışma x konusu ile ortak ilgisinden dolayı a, b, c çalışmalarıyla karşılaştırılabilir”

Leave a Reply