Igloo di Giap

”Işık eninde sonunda yapım halinde teknolojik enerjidir; Eğer elektrikle kontrol ediliyorsa, makyajlıdır, ateş ise kontrolsuz ve çıplaktır. Işık insan aklınınanlaşılır bir ntemsilidir; ateşse anlaşılmaz o yüzden temsil de edemez. Dolayısı ile neon kullanmak akli kontrolun olanaklılığını temsil eder.” Mario Mertz

Merz, aynı zamanda hem organik hem teknik vasıfta olan biyolojik ve kültürel yönelimli sistemleri irdelemek üzere elektrik ışıklı nesneleri harekete geçiriyordu. Sanatçı ilk olarak 1966-1967’de Bottle and Neon’da neonla deney yapmıştı ve daha sonra bu aracı çalışmalarının temel malzemelerinden birisi haline getirdi.

Mitik sığınma yerlerini temsil eden birçok arketipik, göçebe barınaklardan ilki olan Igloo di Giap, Vietnam Savaşı’nın gün geçtikçe çoğalan kan banyoları ortasında tasarlanmıştı. Çalışmanın ilkel ve modern teknolojileri -çamur ile elektriği- birleştiren neon çatısı, Vietkong Generali Vo Nguyen Giap’ın savaş üzerine budizmden ilham aldığı sözünü yayıyordu.

Arte-povera’nın kilit figürlerinden olan Merz’in ‘yoksul’ diye anılan malzemeler kullanması ağırlıkla kavramsal boyutluydu ve dikkati organik ve inorganik maddenin içsel doğası ile -simyacı bir girişimde birlikte dokuduğu öğeler olan- maddilik ile gayri-maddilik arasındaki ilişkide topluyordu.

Daha fazla bilgi icin: http://www.gamtorino.it/descmostra.php?id=69&type=2&lang=2

Leave a Reply